Bình nhì

Duy Pháp Độ


Điểm cống hiến: 17

Bạn bè: 18

Thành viên đã được xác thực

Bình luận: 24

Bình chọn: 08

Tài trợ: 0 lần

Thư mời tài trợ Dự án tình nguyện Mùa hè xanh 2011 (06/06/2011)

Điểm: 10 | Lượt đọc: 1627

Xin tài trợ tình nguyện cho mùa hè xanh 2011, triển khai kế hoạch mùa hè tình nguyện tại Cổ Linh- Pắc Nặm- Bắc Kạn của khoa Đông Phương học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn- Đại học quốc gia Hà Nội

Trang 1 / 1